Adaptační kurz 1. C

Žáci 1. C se ve dnech 4. 9. – 6. 9. zúčastnili adaptačního kurzu, který jim měl zjednodušit vstup do nového kolektivu. Pod vedením tří lektorů žáci absolvovali širokou škálu zážitkových aktivit, jejichž cílem nebylo jen vzájemné seznámení. Při těchto aktivitách byl kladen důraz převážně na týmovou spolupráci, ale také na komunikaci mezi spolužáky, na překračování „vlastních hranic“, otevřenost a kreativitu.

Aktivními pozorovateli celého programu byly tentokráte vyučující Monika Chvostková a Karolína Kofránková.

Zapsala: Monika Chvostková – třídní učitelka

Fotogalerie