Adaptační kurz 1. C

Ve dnech 14. 9. 2020 -16. 9. 2020 se naše třída 1.C zúčastnila adaptačního kurzu v Pusté Polomi, v areálu penzionu Setina. Dohlížely na nás profesorky Ing. V. Štverková a Mgr. J. Dorotíková. Bylo pro nás všechny velkým překvapením, že tam nebyl vůbec žádný signál, což některým lidem dělalo potíže, takže o nás nevěděli ani naši rodiče. Účelem adaptačního kurzu bylo seznámení s kolektivem třídy.

Hráli jsme seznamovací hry, které nám pomáhaly stmelit třídní kolektiv. Mnoho z nás opustilo komfortní zónu, například jsme často chodili v bahně anebo jsme se také ocitli v nedalekém potůčku. Celý program měli na starost první den instruktoři Lubica a Dejf, druhý a třetí den Patrik ze SVČ Zábřeh.

Adaptační kurz byl velmi povedený, splnil účel a myslíme si, že jsme fajn třída. Těšíme se na další společné akce.

Za 1.C Jakub Vjačka a Adam Tomášek

Fotogalerie