Adaptační kurz 1. A

Ve dnech 7. – 9. 9. jsme se jako studenti třídy 1. A zúčastnili adaptačního kurzu v areálu Setina. Tyto tři dny nám nabídly bohatý program zahrnující jak seznamovací, tak i pohybové a společenské hry. Nejen díky tomu jsme se mezi sebou lépe poznali, pracovali jako tým, překonávali vlastní hranice při noční hře a pomáhali si navzájem. Kurz přispěl k lepšímu seznámení mezi námi navzájem, ale i s našimi učitelkami, které si rovněž vyzkoušely plnit některé úkoly.

„Jsem ráda, že jsem tam jela, užila jsem si spoustu zábavy a pomohlo mi to některé spolužáky více poznat.“

„Myslím, že jsme si nakonec všichni našli alespoň jednu věc, o které jsme si měli s každým co říct, a nakonec jsme se stali opravdu jedním kolektivem.“

A

Fotogalerie