6. ročník krajského kola soutěže EKONOMICKÝ TÝM

V letošním školním roce se naše škola opět stala organizátorem soutěže Ekonomický tým, která se konala 2. října 2019. Do soutěže se zapojilo 6 středních škol, jejichž zřizovatelem je krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Soutěž byla vyhlášena MŠMT a  Asociací obchodních akademií. Zapojit se do této soutěže mohli žáci 4. ročníků studijních oborů „obchodní akademie“a „ekonomické lyceum.

V první části soutěže zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z oblastí profilových předmětů studovaných oborů: ekonomika, účetnictví, ICT a všeobecný přehled. Pracovali na počítačích v prostředí Moodl. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Týmy studentů si v průběhu 30 min. připravovali prezentaci na téma: Ideální kapesné.  Svou práci prezentovali před odbornou porotou.

Vítěz tohoto krajského kola postupuje do celostátní soutěže, jejímž pořadatelem v letošním roce je OA v Příbrami.

Naši školu letos reprezentoval tým ve složení: Dedková Nikola, Tranová Kimi Anh a Halabuková Krystýna. Všechna  tři děvčata jsou studentkami třídy 4. B.

Vítězem letošního 6. ročníku ET 2019 se stal tým z naší školy.


Děkujeme všem zapojeným školám a blahopřejeme vítězům.

Fotogalerie