Poptávka po obsazení pracovní pozice – ZAPISOVATEL/KA

Poptávka po obsazení pracovní pozice – ZAPISOVATEL/KA

Zaměstnanec je ve funkci zapisovatele/ky povinen zejména komplexně zajišťovat tyto dílčí úkony pro řádný průběh soudního řízení podle procesních předpisů:

 

  • vedení organizačně technické agendy spojené s přípravou rozhodování soudce,
  • vyhotovování zápisů ze soudních jednání,
  • vyhotovování rozhodnutí,
  • vyřizování porozsudkové agendy,
  • samostatné zpracování dílčích spisových přehledů a podkladů pro spisové výkazy,
  • samostatná práce se soudním spisem podle spisových norem,
  • plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených v rozsahu náplně práce zapisovatelky.

 

Týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně a je rozvržena rovnoměrně. Nástup možný od 1.8.2019.

Bližší informace poskytne personální oddělení, pí Ing. Lucie Stašová, T: 596 153 486, E: lstasova@ksoud.ova.justice.cz.

ng. Lucie Stašová, v.r.
personální oddělení