30 let svobody

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, právem patří k nejvýznamnějším státním svátkům v České republice. V letošním roce si tento měsíc připomínáme kulaté výročí dvou významných událostí československých dějin. Od brutálního zásahu proti studentům v Protektorátu Čechy a Morava a následného uzavření českých vysokých škol již uběhlo 80 let. Před 30 lety tehdejší bezpečnostní složky proti studentům zasáhly znova. 17. listopad 1989 se stal symbolickým i faktickým počátkem pádu komunistického režimu v tehdejším Československu.

30 let svobody
Naše škola se zapojila do oslav důležitého výročí mnoha aktivitami. V pátek 15. listopadu studenti zažili tak trochu jiný školní den. Tady je alespoň malá ochutnávka nabitého programu:

V aule školy probíhalo pásmo se zamyšlením k událostem 17. listopadu doprovázené hudebními vystoupeními. Škola se zapojila rovněž do projektu Jeden svět na školách. Probíhala promítání tematických dokumentárních filmů a besedy s Mgr. Terezou Tkačíkovou, pracovnicí Státní vědecké knihovny v Ostravě, na téma Listopad 1989 v Ostravě a s redaktorem Moravskoslezského deníku panem Radkem Lukšou, kde se diskutovalo také k hlavnímu tématu a dále o současných problémech našeho regionu.

Zástupci jednotlivých tříd, ti trochu sportovně šikovní, vyběhli od školy a jejich cílem byl Obecní úřad městského obvodu Ostrava – Poruba, kde je čekal pan místostarosta Miroslav Otisk. Studenti mu předali Listinu svých názorů na svobodu a krátce s ním podebatovali. Třídy druhých ročníků se zúčastnily velkého projektu města Ostravy s názvem SametOVA!!!. V centru města probíhaly výstavy, besedy, workshopy a jiné aktivity. Naši studenti se setkali i s pamětníky událostí listopadu 1989. Sami tyto události nemohli zažít, a proto i taková jízda dobovými autobusy byla pro ně zajímavá.

Na závěr nesmí chybět test prověřující naše znalosti. Tentokráte ne na známky, ale formou soutěže. Studenti zhlédli video připomínající události roku 1939 a 1989 a vyzkoušeli svou paměť či všeobecné znalosti o komunistickém režimu v online testu. „Jaká byla hlavní hesla Sametové revoluce? Co znamenala zkratka SSM?“ Drobné odměny dostali nejlepší studenti v každé soutěžící skupině. Úžasného výsledku 100% dosáhl student 3.C Vojtěch Fiža, porazil pouze časem Katku Vašutovou z 3. A.  Rovněž skvělých 96% dosáhli Michaela Tyllichová, Vojtěch Mikeš z 1.B a Jaroslav Kopec z 4. C.

Velké poděkování náleží kolegům, kteří vše zorganizovali, a studentům za jejich aktivní účast a zapojení. Slyšela jsem, že by si rádi takový den plný neobvyklých akcí zopakovali. 30 let svobody jsme uctili i oslavili opravdu naplno!

Mgr. Miroslava Doleželová
Mgr. Bronislava Grebíková
Mgr. Jana Kondeková
Mgr. Karolína Kofránková
a další

Fotogalerie

« 1 z 2 »