1.C na stopě tajemné substance a radioaktivity

V českých zemích dosáhla alchymie největšího věhlasu v období vlády císaře Rudolfa II.. V rámci vzdělávacího programu Velkého světa techniky Ostrava byli naši studenti 1. C seznámeni se středověkou a raně novověkou činností alchymistů, na kterou navazují současné vědecké obory. S využitím celé řady metod analytické chemie a fyziky se studenti snažili postupně vyřešit sérii chemických záhad a hádanek a odhalit tak látky, které bez označení na začátku vzdělávacího programu TAJEMNÁ SUBSTANCE obdrželi.

Ve druhém vzdělávacím programu ZÁHADA JADERNÉ ELEKTRÁRNY se studenti aktivně seznámili s radioaktivitou, s radioaktivní přeměnou, která se řídí zákony pravděpodobnosti, s principem fungování jaderné elektrárny, která je schopna z malého množství paliva vyprodukovat velké množství energie. Pomoci dozimetru měřili dávky ionizujícího záření. Dalším úkolem bylo prostřednictvím soupravy GAMABETA stanovit rozdíl v absorpci záření v závislosti na protonovém čísle stínícího materiálu shodné tloušťky.

Zpracovala:

Mgr. Monika Chvostková

Fotogalerie