Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je správcem osobních údajů a provádí zpracování:

Kategorie osobních údajů Kategorie subjektů údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Školní matrika žáci školy a jejich zákonní zástupci zřizovatel, ÚIV, MŠMT 45 let
Personalistika zaměstnanci školy a jejich rodinní příslušníci OSSZ zdravotní pojišťovny, zřizovatel, úřad práce 45 let
Činnost odborové organizace zaměstnanci školy OROS PŠ, KROS PŠ, ČMOS PŠ po dobu členství
Uvolněné z tělesné výchovy žáci školy a jejich zákonní zástupci 5 let
Evidence úrazů žáků žáci školy a jejich zákonní zástupci zdravotní pojišťovny, zřizovatel, smluvní pojišťovna odpovědnosti za škodu, OROS PŠ, ČMOS PŠ, MŠMT ČR, územně příslušný útvar policie, škola vysílající svého žáka 5 let
Evidence žáků se zdravotními potížemi, vyžadujícími specifickou péči žáci školy a jejich zákonní zástupci lékařská služba první pomoci po dobu studia
Pojištění žáků při výjezdech do tuzemska a zahraničí žáci školy komerční pojišťovny, cestovní a dopravní agentury po dobu studia
Uplatnění prostředků pro národnostní skupiny žáků z rozvojových programů MŠMT žáci školy MŠMT, zřizovatel po dobu studia
Interkulturní aktivity školy žáci školy po dobu studia