Školní akademie 2017

Dne 3. 3. 2017 se konala v tělocvičně od 8:00 hod. ráno školní akademie. Studenti všech ročníků si pod vedením prof. B. Grebíkové připravili kulturní program nejen pro pedagogy a studenty, ale i pro naše hosty – studenty z Číny, Gruzie, Indonésie a Tchai-wanu – kteří navštívili naši republiku v rámci projektu EDISON. Vystoupení byla různorodá. Představili se nám zpěvačky i zpěváci, dva taneční páry, mažoretky, dále vystoupili i studenti, kteří se na jaře roku 2016 dostali v rámci projektu ERASMUS do irského Dublinu. Závěr programu patřil vystoupení našeho školníka – p. Valchaře, který se dvěma partnerkami z taneční skupiny Kotek zatančili tři lidové tance. Naše pozvání přijala i televize FABEX, která celou akci zdokumentovala. Velký dík patří i prof. R. Štefanovi, který program zajistil po technické stránce. Rovněž děkujeme SRPOA, z jehož příspěvku byli všichni účinkující odměněni sladkostmi a květinami. Tak zase možná příští rok na viděnou!

http://www.tvova.cz/magazin-ostravsko/magazin-z-poruby-10b.html