Přijímací řízení

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace;
Polská 1543/6, 708 00  Ostrava-Poruba

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2018/2019

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie proběhne formou jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech:

12. dubna 2018 a 16. dubna 2018.

 Jednotná přijímací zkouška bude obsahovat písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (CJL) a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (MAT).

Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2018.  V přihlášce ke studiu na naši školu není u žádného oboru vzdělávání vyžadováno „Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání“.

Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena nejpozději 31. ledna 2018.

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce budou na naší škole probíhat od ledna do dubna 2018.

Uchazeči se mohou s naší školou osobně seznámit a získat důležité informace k rozhodnutí o umístění Přihlášky ke studiu během dnů otevřených dveří:

23. listopadu 2017 a 11. ledna 2018.

Ostrava-Poruba  23.  října 2017

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy