Přijímací řízení

 do prvního ročníku  oborů vzdělávání  63-41-M/02 Obchodní akademie
a 18-20-M/01 Informační technologie na šk. rok  2017/2018 bylo ukončeno.

 P O Z V Á N K A

Informativní schůzka zákonných zástupců přijatých žáků se bude konat v úterý 27. 6. 2017 v 16 h v budově školy s tímto programem:

  • představení třídního učitele
  • zařazení žáků do konkrétních tříd a jazykových skupin
  • organizační záležitosti školního roku 2017/2018 (učebnice, stravování, průkazy …)
  • informace k adaptačnímu kurzu
  • předání přístupového hesla  do programu Bakalář – hodnocení žáka
  • předání evidenčního čísla = variabilní symbol pro platby na účet školy po celou dobu studia
  • ostatní

Těšíme se na shledanou

třídní učitelé a ředitelka školy