Exkurze do firmy Hyundai

Dne 6. 6. 2017 se studenti tříd 3. A a 3. C v doprovodu vyučujících Do, Kf, Kb zúčastnili v rámci odborných předmětů exkurze do firmy Hyundai v Nošovicích, která se zaměřuje na výrobu automobilů ve spolupráci s dalšími firmami. Po příjezdu jsme vyslechli proškolení o průběhu exkurze, dostali jsme ochranné brýle a reflexní vesty. Seznámili jsme se s úvodní prezentací a pak jsme nasedli do vláčku, který nás provezl jednotlivými výrobními halami. Viděli jsme celý pracovní proces výroby a montáže jednotlivých aut až po finální kontrolu a zkušební projížďku. Na závěr jsme diskutovali o různých zajímavostech s pracovníkem firmy, který nás celou dobu exkurze provázel. Exkurze nás všechny velmi zaujala.

J. Dorotíková

Fotogalerie