English Guru

Soutěž, do které se zapojili i  naši studenti, probíhala od 5.12. do 15.12.2016 formou online testu a byla vyhlášena pro všechny studenty středních škol. Hlavní cílovou skupinou byli studenti třetích a čtvrtých ročník. Test byl vytvořen s cílem ověřit reálnou znalost anglického jazyka a schopnost využít získané jazykové dovednosti.

Pořadatelem soutěže byla společnost Nolama s.r.o. V rámci soutěže byly osloveny všechny střední školy v ČR. Komunikace probíhala elektronickou formou na všechny ředitele, jejich zástupce, sekretariáty a kabinety cizích jazyků všech škol registrovaných u MŠMT.
Celkově se do soutěže zapojilo 98 škol ze 14 krajů České republiky. Z těchto škol se zapojilo celkově 156 učitelů, 293 tříd a 3377 studentů.

Výsledky na http://englishguru.cz/vysledky

Mgr. Jana Kondeková