Distribuce

Dne 20. 4. 2017 proběhla v aule naší školy přednáška o distribuci. Přednášku vedla paní Věra Hrdličková, která pracuje na oddělení distribuce v Kauflandu.

Paní Hrdličková nás seznamovala s distribucí, kterou praktikují v České republice. Ukázala nám graf, ze kterého vyplývalo, že tištěná forma reklamy je nejpopulárnější a Česká republika je na prvním místě v Evropě v oblíbenosti reklamních novin. Popsala nám práci distributorů a inspektorů, jak se rozdělují části města a vesnice mezi distributory, kolik kusů novin se týdně tiskne a nakonec nám rozdala letáčky s nabídkou brigády distributora.

Myslím si, že přednáška byla zajímavá a všechny zaujala.

Lea Švidrnochová, studentka 2. A

Fotogalerie