DARUJ KREV S ČESKÝM ROZHLASEM 2017

V pondělí 12. června v Krevním centru FNO darovali bezplatně krev naši studenti R. Repka, K. Jedličková, D. Luptovcová, J. Ševčík, B. Vašíčková, M. Šritter a M. Syslo.

Zapojili se do celostátní akce Daruj krev s Českým rozhlasem.

Kromě dobrého pocitu si odnesli dárkové předměty.

Patří jim uznání a poděkování.

Chcete se také stát dárci? Jak postupovat najdete na:
http://www.fno.cz/krevni-centrum/jak-se-objednat

Richterová, ŠMP

14. ČERVEN: SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně 14. června v den narozenin objevitele Rh faktoru K. Landsteinera, a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Světový den má připomenout ty, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka.
Motto letošního Světového dne zní:

Nečekej až na katastrofu – Daruj krev – Daruj teď – Daruj často.

Má povzbudit ty zdravé lidi, kteří dosud krev nedarovali, aby se zodpovědně rozhodli dárci krve stát.