Erasmus+

A je tady květen a začíná nová etapa našeho projektu S počítačovou gramotností do světa! Podmínky jsou podobné jako ve dvou předešlých [...]

Distribuce

Dne 20. 4. 2017 proběhla v aule naší školy přednáška o distribuci. Přednášku vedla paní Věra Hrdličková, která pracuje na oddělení distribuce v Kauflandu. Paní [...]